24/06/2015

Raport bieżący nr 35/2015: Rejestracja obligacji KRUK S.A. serii W1 w KDPW

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały    nr 404/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku postanowił zarejestrować w dniu 26 czerwca 2015 roku w depozycie papierów wartościowych 133 599 obligacji na okaziciela serii W1 spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLKRK0000358.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

 

Przewiń do góry