14/04/2022

Raport bieżący nr 34/2022: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 14 kwietnia 2022 roku

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 14 kwietnia 2022 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt  6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].  

Przewiń do góry