25/09/2018

Raport bieżący nr 34/2018: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z 24 sierpnia 2018 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy jednostką zależną Emitenta – PROKURA NS FIZ (Nabywca) a jednym z największych banków w Polsce (Bank). W związku z podpisaniem ww. Umów został zakończony proces nabycia przez PROKURA NS FIZ od Banku portfeli wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln PLN oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości ok. 214 mln PLN. Przeniesienie własności wierzytelności objętych Umowami na Nabywcę nastąpi z dniem ich zawarcia, pod warunkiem zapłaty ceny na warunkach określonych w Umowach. Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przewiń do góry