27/04/2016

Raport bieżący nr 34/2016: Akceptacja oferty w projekcie inwestycyjnym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2016 roku, Emitent oraz International Finance Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, należący do Grupy Banku Światowego (IFC) otrzymali pozytywną decyzję dotyczącą akceptacji oferty złożonej w ramach projektu inwestycyjnego na rynku rumuńskim. Oferta została zaakceptowana pod warunkiem uzgodnienia i podpisania umowy sprzedaży. Wartość nominalna portfela wierzytelności kredytów konsumenckich wynosi ok 597 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 27 kwietnia 2016 roku wynosi 2,6 mld zł).

Przewiń do góry