08/07/2014

Raport bieżący nr 34/2014: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 28 maja 2014 roku polegającej na dodaniu § 4c. Treść zarejestrowanej zmiany Statutu Spółki oraz jego tekst jednolity uwzględniający ww. zmianę zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 25/2014 z dnia 28 maja 2014 roku.  

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry