22/04/2024

Raport bieżący nr 33/2024: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, a  UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie.
Przedmiotem Umowy jest nabycie portfeli wierzytelności:
•    Portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartość nominalnej w wysokości  35 mln EUR (152 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 22 kwietnia 2024 roku) oraz
•    Portfela forward flow niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 460 mln EUR (2 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 22 kwietnia 2024 roku) zakwalifikowanych w 2024 i 2025. Wierzytelności z tego portfela zostaną nabyte w  kwartalnych transzach, począwszy od czerwca 2024 r. Cztery pierwsze transze wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich zakwalifikowanych w 2024 roku były przedmiotem umowy, o której Emitent informował w raporcie nr 87/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku.

Podpisana Umowa częściowo zastępuje umowę, która była przedmiotem raportu nr 87/2022, utrzymując pierwotnie oczekiwany wolumen niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich zakwalifikowanych w 2024 roku i przedłużając obowiązywanie umowy dla wierzytelności zakwalifikowanych w 2025 roku.

Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych, pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.  

Przewiń do góry