09/07/2021

Raport bieżący nr 33/2021: Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 lipca 2021 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 650 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 65 000 000 zł. Zapisy na oferowane 650 000 Obligacji prowadzono od 24 czerwca 2021 roku (włącznie) do 7 lipca 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 9 lipca 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 829 Inwestorów skutecznie złożyło 961 zapisów na 1 583 401 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 58,95%, Spółka przydzieliła 650 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 823 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.
 

Przewiń do góry