25/06/2019

Raport bieżący nr 33/2019: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2018

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 25 czerwca  2019 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 4/2019 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 94 653 275,00 zł nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki.  Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku ustala się na 2 lipca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2019 roku. Dywidendą objętych zostało 18 930 655 akcji KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 
 

Przewiń do góry