14/04/2022

Raport bieżący nr 32/2022: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2021

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 14 kwietnia 2022 roku  zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 6/2022 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 13,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 248 660 490,00 zł nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2021 roku.  Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku ustala się na 21 kwietnia 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 kwietnia 2022 roku. Dywidendą objętych zostało 19 127 730 akcji KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 

Przewiń do góry