09/07/2021

Raport bieżący nr 32/2021: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.
II kwartał 2021 roku
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK
II kw. 2021     II kw. 2020     zmiana
2764 mln zł    187 mln zł    +1379%
Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK
II kw. 2021    II kw. 2020    zmiana
484 mln zł    23 mln zł    +2015%
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK
II kw. 2021    II kw. 2020    zmiana
 554 mln zł     417 mln zł    +33%

I półrocze  2021
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK
1H 2021    1H 2020    zmiana
3641 mln zł    692 mln zł    426%
Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK
1H 2021    1H 2020    zmiana
 644 mln zł    80 mln zł    +705%
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK
1H 2021    1H 2020    zmiana
1066 mln zł    894 mln zł    +19%

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku 2021 zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za pierwsze półrocze 2021 roku, którego publikacja została przewidziana na 8 września 2021 roku.

Przewiń do góry