25/09/2020

Raport bieżący nr 32/2020: Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 września 2020 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 250 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 000 000 zł. Zapisy na oferowane 250 000 Obligacji prowadzono od 10 września 2020 roku (włącznie) do 23 września 2020 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 25 września 2020 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 898 Inwestorów skutecznie złożyło 1 083 zapisów na 647 697 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 61,4%, Spółka przydzieliła 250 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 890 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.
 

Przewiń do góry