19/04/2016

Raport bieżący nr 32/2016: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku powziął informację, iż spółka od niego zależna, InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od BIGBANK AS Consumer Finance SE z siedzibą w Madrycie.

Wartość nominalna portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 3  mln EUR (12,9 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 18 kwietnia 2016 roku).

 

Przewiń do góry