24/06/2014

Raport bieżący nr 32/2014: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką,   w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o zbyciu przez siebie akcji KRUK S.A. w następujących transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: w dniu 17 czerwca 2014 r.  zbyła 2988 sztuk akcji po średniej cenie za jedną akcję 95,60 zł;  w dniu 18 czerwca 2014 r. zbyła 2947 sztuk akcji po średniej cenie za jedną akcję 95,87 zł; w dniu 20 czerwca 2014r. zbyła 9289 sztuk akcji po średniej cenie za jedną akcję 95,72 zł; w dniu 24 czerwca 2014 r.  zbyła 5000 sztuk akcji po średniej cenie za jedną akcję 95,00 zł
Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania      i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

Przewiń do góry