02/07/2012

Raport bieżący nr 32 / 2012 K: Korekta raportu bieżącego nr 32/2012

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał korektę zawiadomienia, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 32/2012 opublikowanym w dniu 25 czerwca 2012 roku dotyczącym transakcji zawartych przez Członka Zarządu Spółki na akcjach Spółki. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, w przedmiotowym zawiadomieniu nie została ujęta informacja o transakcjach zawartych przez ww. Członka Zarządu w dniu 19 czerwca 2012 roku, w których zbył on 1700 akcji Spółki po średniej cenie 45,52 zł za jedną akcję. 

Tym samym raport nr 32/2012 powinien zawierać informacje, iż ww. Członek Zarządu Spółki w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

-  w dniu 19 czerwca 2012 r. zbył 1700 akcji po średniej cenie 45,52 zł za jedną akcję
-  w dniu 20 czerwca 2012 r. zbył 250 akcji po średniej cenie 45,00 zł za jedną akcję.
-  w dniu 21 czerwca 2012 r. zbył 5240 akcji po średniej cenie 45,00 zł za jedną akcję.
-  w dniu 22 czerwca 2012 r. zbył 22 akcje po średniej cenie 45, 00 zł za jedną akcję.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
 

Przewiń do góry