25/06/2012

Raport bieżący: nr 32/ 2012:Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował on o zbyciu przez siebie akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

- w dniu 20 czerwca 2012 r. zbył 250 akcji po średniej cenie 45,00 zł za jedną akcję.
- w dniu 21 czerwca 2012 r. zbył 5240 akcji po średniej cenie 45,00 zł za jedną akcję.
- w dniu 22 czerwca 2012 r. zbył 22 akcje po średniej cenie 45, 00 zł za jedną akcję.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Przewiń do góry