12/06/2019

Raport bieżący nr 31/2019: Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu nr 28/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku, w dniu 12 czerwca 2019 roku podjął uchwałę (Uchwała) dotyczącą zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1 (Obligacje). W związku z Uchwałą Spółka postanawia określić nową maksymalną wielkość emisji zwiększając ją z 35 000 sztuk do łącznie nie więcej niż 50 000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. Pozostałe warunki emisji nie uległy zmianie. 


 

Przewiń do góry