01/06/2017

Raport bieżący nr 31/2017: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku włoskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku powziął informację, iż spółka zależna Emitenta tj. ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych kredytów konsumenckich na rynku włoskim (Portfel). Wartość nominalna Portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 131,7 mln EUR (551 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 1 czerwca 2017 roku). Zawarcie umowy dotyczącej zakupu Portfela jest uzależnione od pozytywnego zakończenia negocjacji jej warunków pomiędzy stronami. Emitent osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu ww. umowy.

Przewiń do góry