18/06/2012

Raport bieżący nr 31/ 2012: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował on o zbyciu przez siebie akcji KRUK S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

 

- w dniu 12 czerwca 2012 r. zbył 1420 akcji po średniej cenie 47 zł za jedną akcję.

- w dniu 13 czerwca 2012 r. zbył 110 akcji po średniej cenie 47,06 zł za jedną akcję.

 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Przewiń do góry