13/04/2016

Raport bieżący nr 30/2016: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Zarządu KRUK S.A., dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował, o zbyciu w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w dniu 11 kwietnia 2016 roku 3 689 akcji KRUK S.A., po średniej cenie  182,01 zł za jedną akcję oraz o zbyciu w dniu 12 kwietnia 2016 roku 5 000 akcji KRUK S.A., po średniej cenie 181,11 zł za jedną akcję. 

Przewiń do góry