08/06/2015

Raport bieżący nr 30/2015: Przydział obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2015 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii W1 (Obligacje), emitowanych w ramach II Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2014 roku (Prospekt).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 133 599 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 13 359 900 zł.

Zapisy na oferowane  200 000  Obligacji prowadzono od 25 maja 2015 roku (włącznie) do 3 czerwca 2015 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 8 czerwca 2015 roku. Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 176 Inwestorów złożyło zapisy na 133 599 Obligacje. W związku z tym Spółka przydzieliła Inwestorom 133 599 Obligacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry