28/02/2020

Raport bieżący nr 3/2020: Informacja o aktualizacji wstępnego szacunkowego wyniku finansowego Grupy KRUK za rok 2019

W związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 28 lutego 2020 roku informacji o aktualizacji wstępnego, szacunkowego wyniku finansowego Grupy KRUK za 2019 rok, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.  
Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za rok 2019 wynosi 277 mln zł. 
Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za 2019 r, którego publikacja została przewidziana na 5 marca 2020 roku.

Przewiń do góry