04/06/2019

Raport bieżący nr 29/2019: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 29 maja 2019 roku informuje, iż w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał od Akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 24, zgłoszenie kandydatury Pana Mateusza Melicha na członka Rady Nadzorczej Spółki. Informacja dotycząca zgłoszenia, oświadczenie kandydata oraz życiorys zawodowy przekazano w załączeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry