17/06/2021

Raport bieżący nr 28/2021: Emisja obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AL1 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 1000 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 330 mln złotych. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 330 000 niezabezpieczonych Obligacji. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2021 roku. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie („ASO Catalyst”).

Przewiń do góry