17/06/2021

Raport bieżący nr 27/2021: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta –  Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca), a UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Sprzedający). Przedmiotem Umów jest nabycie portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 304 mln EUR ( 1,4 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 17 czerwca 2021 roku). Umowy przewidują że wierzytelności o wartości nominalnej do 250 mln EUR (1,1 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 17 czerwca 2021 roku) zostaną nabyte w czterech transzach pomiędzy czerwcem 2021 roku a marcem roku 2022. Zawarte umowy nie przewidują kar umownych, natomiast pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Przewiń do góry