31/08/2020

Raport bieżący nr 27/2020: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd KRUK S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku .
 

Przewiń do góry