11/04/2016

Raport bieżący nr 27/2016: Uchwały Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 7 kwietnia 2015 dotyczącego rejestracji obligacji serii AB1 KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Spółki informuje, iż Zarząd  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW, Giełda) podjął w dniu 6 kwietnia 2016 r. i 7 kwietnia 2016 r. odpowiednio Uchwałę nr 329/2016 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB1 Spółki (Uchwała 1)  oraz Uchwałę nr 332/2016  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB1 Spółki (Uchwała 2).

Zgodnie z treścią Uchwały 1, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650 000 obligacji na okaziciela serii AB1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda.

Zgodnie z treścią Uchwały 2, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Zarząd GPW postanowił:

1. wprowadzić z dniem 12 kwietnia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650 000 obligacji na okaziciela serii AB1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000390”;

2. notować obligacje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRU0321”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

 

 

Przewiń do góry