26/05/2015

Raport bieżący nr 27/2015: Spełnienie się warunku zawieszającego umowy cesji wierzytelności zawartej z Piraeus Bank Romania S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 1 maja 2015 r. w sprawie zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta SECAPITAL S.a r.l  (Secapital) z Piraeus Bank Romania S.A. (Bank) umowy cesji wierzytelności (Umowa), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2015 roku zostały spełnione warunki zawieszające w postaci zapłaty Ceny wynikającej z Umowy oraz ceny z Umowy dodatkowej, o których mowa w ww. raporcie bieżącym. Jednocześnie w wyniku spełnienia warunków zawieszających nastąpiło przeniesienie portfela wierzytelności na Secapital.

Przedmiotem Umowy było nabycie przez Secapital niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 833,9 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 kwietnia 2015 roku 760,8 mln zł) za cenę 54,2 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 kwietnia 2015 roku 49,5 mln zł). 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Przewiń do góry