15/05/2017

Raport bieżący nr 26/2017: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku.

Zarząd KRUK S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 maja 2017 roku.

Przewiń do góry