28/05/2014

Raport bieżący nr 26/2014: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 maja 2014 roku.

Przewiń do góry