05/06/2012

Raport bieżący nr 26/2012: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.

Zarząd KRUK S.A. (Spółki) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.
Jednocześnie Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 5 czerwca 2012 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  5-7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. 

Przewiń do góry