13/03/2023

Raport bieżący nr 25/2023: Ustalenie daty pierwszego notowania po asymilacji obligacji serii AN1 i AN2

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) komunikatem z dnia 10 marca 2023 r. poinformował, że od dnia 15 marca 2023 r. obligacje na okaziciela spółki KRUK S.A. serii AN2 (KR11127), oznaczone kodem „PLKRK0000747”, oraz serii AN1 (KRU1127), oznaczone kodem „PLKRK0000739”, zgodnie z Oświadczeniem nr 219/2023 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 marca 2023 r., będą notowane pod nazwą skróconą (KRU1127) i oznaczone kodem „PLKRK0000739”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry