16/06/2021

Raport bieżący nr 25/2021: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku.

Zarząd KRUK S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku.

Przewiń do góry