13/07/2018

Raport bieżący nr 25/2018: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku powziął informację, że spółka od niego zależna InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim (Portfel). Wartość nominalna Portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 230 mln EUR (1 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 13 lipca 2018 roku). Zawarcie umowy dotyczącej zakupu Portfela jest uzależnione od pozytywnego zakończenia negocjacji jej warunków pomiędzy stronami. Emitent osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu ww. umowy.

Przewiń do góry