30/03/2022

Raport bieżący nr 24/2022:Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 18 marca 2022 roku informuje, iż w dniu 30 marca 2022 roku otrzymał od Akcjonariusza Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5, reprezentowanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatury Pani Beaty Stelmach na członka Rady Nadzorczej Spółki. Informacja dotycząca zgłoszenia, oświadczenie kandydata oraz życiorys zawodowy przekazano w załączeniu. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
 

Przewiń do góry