27/08/2020

Raport bieżący nr 24/2020: Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 czerwca 2020 r.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki propozycji zmian do załącznika projektu  uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r., Emitent zdecydował o zmianie treści projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej punktem 15 porządku obrad ZWZ, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu (Polityka). Wprowadzono zmiany w § 2,  § 7 ust. 3, § 9 ust. 2, § 9 ust. 2 lit. (b) i (c), § 11 ust. 2,  § 18 ust. 2 Polityki oraz usunięto Załącznik nr 2.
Projekt uchwały wraz z załącznikiem stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry