30/05/2019

Raport bieżący nr 24/2019: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 29 maja 2019 roku informuje, iż w dniu 30 maja 2019 roku otrzymał od Akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflancka 4B, zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Szczepiórkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Informacja dotycząca zgłoszenia, oświadczenie kandydata oraz życiorys zawodowy przekazano w załączeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry