09/07/2018

Raport bieżący nr 24/2018: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Zarząd KRUK S.A. (Zarząd, Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 lipca 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Emitenta (Grupa). Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest stworzenie jednej z wiodących europejskich firm zarządzających wierzytelnościami i osiągnięcie znaczącej pozycji Grupy w Europie Zachodniej i na innych rynkach poprzez rozwój organiczny i akwizycje. Na obecnym etapie przeglądu różne opcje strategiczne będą rozważane przez Zarząd, w szczególności pozyskanie dla Emitenta międzynarodowego partnera finansowego lub dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak powyższych działań. W najbliższym czasie Zarząd Emitenta planuje zawrzeć umowę z doradcą finansowym, który wesprze Zarząd w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    

Przewiń do góry