15/05/2017

Raport bieżący nr 24/2017: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 r.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].  

Przewiń do góry