16/06/2021

Raport bieżący nr 23/2021: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt  6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

PLIKI DO POBRANIA
Przewiń do góry