30/05/2019

Raport bieżący nr 23/2019: Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki KRUK S.A.

W związku z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019 r., opublikowanym raportem nr 22/2019 z dnia 29 maja 2019 r., w załączeniu Zarząd KRUK SA przekazuje treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry