09/07/2018

Raport bieżący nr 23/2018: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

II kwartał 2018 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

II kw. 2018

II kw. 2017

zmiana

1 871 mln zł

3 526 mln zł

- 47%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

II kw. 2018  

II kw. 2017

zmiana

282 mln zł

292 mln zł

-3%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

II kw. 2018

II kw. 2017

zmiana

 401 mln zł

338 mln zł

+19%

 

I półrocze  2018

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

1H 2018

1H 2017

zmiana

2 499 mln zł

7 356 mln zł

-66%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

1H 2018

1H 2017

zmiana

407 mln zł

506 mln zł

-20%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

1H 2018

1H 2017

zmiana

763 mln zł

647 mln zł

+18%

 

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za połowę roku 2018 zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej KRUK za półrocze 2018 roku, którego publikacja została przewidziana na 9 września 2018 roku.

Przewiń do góry