11/05/2017

Raport bieżący nr 23/2017: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku rumuńskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku powziął informację, iż spółka zależna Emitenta tj. InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie, została wybrana jako nabywca portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności na rynku rumuńskim (Portfel). Wartość nominalna Portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 282 mln EUR (1,19 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 11 maja 2017 roku). Zawarcie umowy dotyczącej zakupu Portfela jest uzależnione od pozytywnego zakończenia negocjacji jej warunków pomiędzy stronami. Emitent osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu ww. umowy.

Przewiń do góry