30/03/2016

Raport bieżący nr 22/2016: Rejestracja obligacji KRUK S.A. serii AB1 w KDPW

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 196/16 z dnia 30 marca 2016 roku postanowił zarejestrować w dniu 31 marca 2016 roku w depozycie papierów wartościowych 650 000 obligacji na okaziciela serii AB1 spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu w dniu 24 marca 2021 roku, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 173/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Zarządu Spółki Nr 50/2016 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji serii AB1, oraz oznaczyć je kodem PLKRK0000390.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry