10/06/2021

Raport bieżący nr 21/2021: Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2021 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK3 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 700 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 70 000 000 zł. Zapisy na oferowane 700 000 Obligacji prowadzono od 24 maja 2021 roku (włącznie) do 8 czerwca 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 10 czerwca 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 992 Inwestorów skutecznie złożyło 1 213 zapisów na 974 797 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 28,19%, Spółka przydzieliła 700 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 989 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.
 

Przewiń do góry