31/07/2020

Raport bieżący nr 21/2020: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok 2019

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019 informuje, że w dniu 30 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, dotyczącą oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 r. na skup akcji własnych Spółki lub na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku i rekomendacji, w której Zarząd Emitenta rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie części zysku netto Spółki za 2019 r. na skup akcji własnych Spółki oraz na kapitał zapasowy Spółki albo na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy.

 

 

Przewiń do góry