23/04/2018

Raport bieżący nr: 21/2018 Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z 29 marca 2018 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia oraz w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2018 roku, zawarte zostały umowy pomiędzy jednostką zależną Emitenta – PROKURA NS FIZ (Nabywca) a jednym z największych banków w Polsce (Umowy, Bank). W związku z podpisaniem ww. Umów został zakończony proces nabycia przez PROKURA NS FIZ od Banku portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych  o wartości nominalnej ok. 147 mln PLN oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych o wartości ok. 187 mln PLN. Przeniesienie własności wierzytelności objętych Umowami na Nabywcę nastąpi z dniem ich zawarcia pod warunkiem zapłaty ceny. Zawarte Umowy nie przewidują istotnych kar umownych. Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przewiń do góry