30/03/2016

Raport bieżący nr 21/2016: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 marca 2016 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od trzech Członków Zarządu KRUK S.A., dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w których poinformowali o zbyciu, w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: 

a) w dniu 29 marca 2016 roku 8 880 akcji KRUK S.A. po średniej cenie 183 zł za jedną akcję, 

b) w dniu 29 marca 2016 roku 6 120 akcji KRUK S.A. po średniej cenie 183,02 zł za jedną akcję,

c) w dniu 23 marca 2016 roku 5 721 akcji KRUK S.A. po średniej cenie 184,01 zł za jedną akcję, oraz w dniu 29 marca 2016 roku 5 000 akcji po średniej cenie 183 zł za jedną akcję.

Osoby, których dotyczy zawiadomienie, nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji […].

 

Przewiń do góry