18/03/2022

Raport bieżący nr 20/2022: Decyzja Banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 marca 2022 roku powziął informację o pozytywnej decyzji Unicredit SpA z siedzibą w Mediolanie, w zakresie zawarcia z podmiotem zależnym Emitenta, KRUK Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, umowy zakupu portfela niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o wartości nominalnej do 350 mln EUR (1,65 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 18 marca 2022 roku) powstałych w okresie od pierwszego kwartału 2022 do końca roku 2022.

Wierzytelności zostaną nabyte w czterech transzach.

Emitent osobnym raportem niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy.

Przewiń do góry