24/03/2016

Raport bieżący nr 20/2016: Przydział obligacji emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 marca 2016 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB1 (Obligacje), emitowanych w ramach III Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku (Prospekt).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 650 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 65 000 000zł.

Zapisy na oferowane 650 000  Obligacji prowadzono od 15 marca 2016 roku (włącznie) do 23 marca 2016 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 24 marca 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 979 Inwestorów złożyło zapisy na 3 362 205 Obligacje. W związku z tym Spółka przydzieliła Inwestorom 650 000 Obligacji, a stopa redukcji wyniosła 80,67%.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Przewiń do góry