14/01/2021

Raport bieżący nr 2/2021: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2021:

- Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany 25 marca 2021 roku,

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 rok zostanie opublikowany 6 maja 2021 roku, 

- Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku zostanie opublikowany 8 września 2021 roku. 

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku zostanie opublikowany 3 listopada 2021 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2021 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62. ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2  Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2021 roku.
 

Przewiń do góry